خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره
بیوگرافی نویسنده

دانش آموخته ارشد فقه و حقوق

آموزشیار رشته حقوق و فقه وحقوق

دارای لیسانس حقوق و لیسانس الهیات

عاشق کوهنوردی و فیتنس

زاده شهر تاریخی همدان
مشاوره support